» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о промени оснивачког акта Привредног друштва „Арена Београд” д.о.о.

Акти Града
3

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”, Београд

Акти Града
3

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”, Београд

Акти Града
3

Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење”, Београд

Акти Града
4

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење”, Београд

Акти Града
4

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације бање у Овчи, градска општина Палилула

Акти Града
5

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације дела Блока 51 у Новом Београду, простор између улица Марка Челебоновића и Партизанске авијације, градска општина Нови Београд

Акти Града
6

Показатељ смањења потрошачких цена у новембру 2013. године

Акти Града
7

Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у градској општини Вождовац

Акти градских општина Вождовац
7

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Стари град Радославу Лекићу због поднете оставке

Акти градских општина Стари град
7

Одлука о трећем ребалансу буџета градске општине Стари град за 2013. годину

Акти градских општина Стари град
17

Одлука о изменама и допунама Статута градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
17

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
18

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута Установе културе градске општине Стари град „Пароброд” са Изменама и допунама Статута

Акти градских општина Стари град
19

Решење о давању сагласности на Ребаланс програма пословања ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић

Акти градских општина Стари град
19

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић

Акти градских општина Стари град
19

Решење о давању сагласности на Решење о одређивању висине закупнине пословног простора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” са Решењем

Акти градских општина Стари град
20

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Ценовника ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” са Одлуком

Акти градских општина Стари град
23

Решење о постављењу начелника Управе градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
23

Решење о постављењу заменика начелника Управе градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
24

Одлука о утврђивању основице, стопе, роковима и начину плаћања чланарине (доприноса) Привредној комори Београда у 2014. години

Акти јавних предузећа и других организација