» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”

Акти Града
1

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”

Акти Града
1

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд

Акти Града
2

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања за 2014. годину Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” са Одлуком

Акти Града
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Управе градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о покретању поступка финансирања пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација средствима буџета градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
6

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању „Хуманитарне фондације општине Нови Београд” 5 Решење о допуни Решења о именовању председника и чланова Управног одбора „Хуманитарне фондације општине Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
6

Решење о допуни Решења о именовању чланова Управног одбора Новобеоградске културне мреже 6 Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
7

Решење о престанку дужности начелника Управе градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
7

Решење о постављењу начелника Управе градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
7

Решење о престанку дужности заменика начелника Управе градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
7

Решење о постављењу заменика начелника Управе градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
8

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2013. годину

Акти градских општина Палилула
15

Решење о избору члана Већа градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
15

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
16

Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Раковица за 2013. годину

Акти градских општина Раковица
20

Одлука о одређивању продајних места на којима се обавља трговина на мало ван продајног објекта на подручју градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
22

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
22

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
23

Решење о измени Решења о оснивању сталних радних тела Скупштине градске општине Раковица 23 Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
23

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
23

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Спортски центар – Раковица” – 23

Акти градских општина Раковица
24

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Спортски центар – Раковица” – 24

Акти градских општина Раковица
24

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски центар – Раковица” за 2014. годину

Акти градских општина Раковица
24

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
24

Одлука о условима и критеријумима за доделу једнократне новчане помоћи породичним домаћинствима и појединцима са територије ГО Савски венац у стању социјалне потребе

Акти градских општина Савски венац
25

Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета градске општине Савски венац у 2014, 2015. и 2016. години

Акти градских општина Савски венац
25

Решење о разрешењу члана Изборне комисије градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
26

Решење о именовању члана Изборне комисије градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
26

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
26

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
28

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
30

Одлука о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп непокретности које користи градска општина Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
31

Одлука о усвајању Нацрта анекса уговора о организовању Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” Ваљево, Поп Лукина 6 А, каооснивачког акта

Акти градских општина Лазаревац
31

Решење о разрешењу члана Већа градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
32

Решење о избору члана Већа градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
32

Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Лазаревац у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о именовању директора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
34

Решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Програма пословања и рада са финансијским планом за 2013. годину Јавног предузећа Дирекција Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
34

Решење о давању сагласности на Измену плана и програма пословања Јавног предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу за 2013. годину – трећи ребаланс

Акти градских општина Лазаревац
34

Решење о давању сагласности на Одлуку о цени услуга грејања које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Лазаревац
35

Решење о давању сагласности на Ценовник ЈП „Топлификација” Лазаревац са Ценовником

Акти градских општина Лазаревац