» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2013. годину

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о привременом финансирању градске општине Врачар за 2014. годину

Акти градских општина Врачар
8

Одлука о суфинансирању спортских програма и активности из буџета градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
11

Одлука о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања програма удружења из буџета градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
15

Одлука о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде

Акти градских општина Врачар
16

Одлука о награђивању ученика и студената из буџета градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
17

Одлука о утврђивању критеријума и поступка за одобравање финансијске помоћи из буџета

Акти градских општина Врачар
17

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
19

Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета градске општине Врачар у 2014. и 2015. години

Акти градских општина Врачар
20

Одлука о установљавању такмичења ученика у рецитовању „Краљевство поезије”

Акти градских општина Врачар
20

Одлука о избору заштитнице грађана/грађанки градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
20

Решење о престанку мандата председника Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
21

Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
21

Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
24

Одлука о усвајању Стратешког плана развоја градске општине Чукарица 2014–2020

Акти градских општина Чукарица
25

Одлука о додели награде општине Чукарица „Матија Бан” за 2013. годину

Акти градских општина Чукарица
25

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културне установе „Галерија ,73”

Акти градских општина Чукарица
25

Решење о именовању директора Културне установе „Галерија ,73”

Акти градских општина Чукарица
25

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
25

Решење о именовању члана Надзорног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
25

Одлука о привременом финансирању ГО Чукарица за период јануар–март 2014. године

Акти градских општина Чукарица
26

Одлука о привременом финансирању општине Барајево за период 1. јануар – 31. март 2014. године

Акти градских општина Барајево
31

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд (пречишћен текст)

Акти јавних предузећа и других организација