» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
1

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
1

Одлука о измени и допуни одлуке о Управи градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Одлука о пружању правне помоћи

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о условима за остваривање права и носиоцима права на финансијску помоћ из буџета градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
6

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
6

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” за 2014. годину

Акти градских општина Звездара
6

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2014. годину са анализом пословања у 2013. години

Акти градских општина Звездара
6

Одлука о привременом финансирању градске општине Звездара за 2014. годину

Акти градских општина Звездара
7

Одлука о привременом финансирању градске општине Земун за период јануар–март 2014. године

Акти градских општина Земун
11

Одлука о привременом финансирању градске општине Палилула за период јануар–март 2014. године

Акти градских општина Палилула
18

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
19

Решење о избору два члана Већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
19

Решење о изменама и допунама Решење о именовању Изборне комисије градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
30

Пословник Скупштине градске општине Барајево 19 Одлука о четвртом ребалансу буџета градске општине Барајево за 2013. годину

Акти градских општина Барајево
36

Одлука о утврђивању престанка мандата одборницима у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
36

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
37

Одлука о подизању и одржавању споменика, спомен-плоча и скулптуралних дела на територијиградске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
38

Решење о давању сагласности на одлуку о утврђивању цена погребних услуга ЈКП „10. октобар” Барајево са одлуком

Акти градских општина Барајево
38

Одлука о привременом финансирању градске општине Гроцка за 2014. годину

Акти градских општина Гроцка
42

Одлука о привременом финансирању градске општине Младеновац за период јануар–март 2014. године

Акти градских општина Младеновац