» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о разрешењу појединих чланова и заменика чланова Градске изборне комисије

Акти Града
1

Решење о именовању појединих чланова и заменика чланова Градске изборне комисије

Акти Града
1

Решење о разрешењу заменика градског јавног правобраниоца

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, Београд 2 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на годишњи Програм рада УФК – СРЦ „Ташмајдан” за 2014. годину 3 Решење о давању сагласности на годишњи Програм рада СРЦ „Пионирски град” за 2014. годину

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на годишњи Програм рада Градског центра за физичку културу – ГЦФК за 2014. годину

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Ценовник урбанистичких услуга ЈП „Урбанистички завод Београда” са Одлуком о усвајању ценовника и Ценовником 3

Акти Града
4

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
5

Решење о избору чланова Верификационог одбора

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о утврђивању престанка функције председника Скупштине градске општине Вождовац – 6

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о утврђивању престанка функције заменику председника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о избору председника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о утврђивању престанка функције секретара Скупштине градске општине Вождовац – 6

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о утврђивању престанка функције заменика секретара Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
7

Статут градске општине Стари град (други пречишћен текст)

Акти градских општина Стари град
22

Одлука о измени Пословника Општинске изборне комисије општине Барајево

Акти градских општина Барајево
22

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац