» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању града Београда за период јануар–март 2014. године

Акти Града
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
3

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти Града
3

Решење о износу једнократног новчаног давања за запослене и незапослене породиље за 2014. годину

Акти Града
3

Закључак о измени интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
4

Одлука о привременом финансирању градске општине Вождовац за период јануар–март 2014. године

Акти градских општина Вождовац
4

Одлука о привременом финансирању градске општине Нови Београд у периоду јануар–март 2014. године

Акти градских општина Нови Београд
8

Одлука о ребалансу буџета градске општине Гроцка за 2013. годину

Акти градских општина Гроцка
13

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга ЈП „Водовод и канализација” Гроцка за 2014. годину са Одлуком о усвајању Ценовника и Ценовником

Акти градских општина Гроцка
15

Одлука о привременом финансирању градске општине Лазаревац за период јануар–март 2014. године

Акти градских општина Лазаревац
16

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2013. годину

Акти градских општина Сурчин
23

Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Сурчин у периоду од 2013. до 2017. године

Акти градских општина Сурчин
23

Одлука о усвајању годишњег Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације градске општине Сурчин у 2013. години

Акти градских општина Сурчин
23

Одлука о усвајању годишњег Плана рада Штаба за ванредне ситуације градске општине Сурчин за 2014. годину

Акти градских општина Сурчин
23

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Сурчин у сталном саставу 23 Решење о допуни Решења о именовању Изборне комисије у сталном саставу градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
24

Решење о измени и допуни Решења о избору чланова Комисије за прописе Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
24

Решење о измени и допуни Решења о избору Савета Месне заједнице „Бечмен” на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
24

Решење о измени и допуни Решења о избору Савета Месне заједнице „Петровчић” на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
24

Решење о измени и допуни Решења о избору Савета Месне заједнице „Бољевци” на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
25

Решење о измени и допуни Решења о избору Савета Месне заједнице „Бољевци” на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
25

Решење о измени и допуни Решења о избору Савета Месне заједнице „Јаково” на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
25

Решење о измени и допуни Решења о избору Савета Месне заједнице „Нови Сурчин” на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
25

Одлука о привременом финансирању градске општине Сурчин за 2014. годину

Акти градских општина Сурчин
26

Финансијски план градске општине Сурчин за период I – III 2014. године

Акти градских општина Сурчин
32

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда

Акти јавних комуналних предузећа