» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Ценовник пијачних услуга Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” са Ценовником

Акти Града
4

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
4

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
5

Решење о утврђивању престанка функције председника градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о утврђивању престанка функције заменику председника градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о утврђивању престанка функције члановима Већа градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о избору председника градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о избору заменика председника градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о избору Већа градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о избору Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о избору Савета за образовање, спорт и омладину

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о разрешењу директора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о именовању директора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о именовању директора Установе спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о привременом финансирању градске општине Палилула за период јануар–март 2014. године

Акти градских општина Палилула
17

Решење о постављењу начелника Управе градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
17

Одлука о изменама Одлуке о Јавном правобранилаштву градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
17

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
17

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
18

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком и Пречишћеним текстом Ценовника

Акти градских општина Обреновац