» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 54-2024, издат 2024-05-20
величина 556.02 Kb
1

Одлука о промени оснивачког акта Привредног друштва „БГ хала” д.о.о.

Акти Града
3

Решење о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда за период јануар–март 2014. године са Програмом

Акти Града
4

Решење о разрешењу заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
5

Решење о именовању заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
5

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд” са Одлуком

Акти Града
5

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”

Акти Града
6

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
6

Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора града Београда и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета

Акти Града
8

Правилник о критеријумима, условима и начину финансирања београдских спортских организација за учешће и постигнуте резултате у европским и регионалним клупским такмичењима

Акти Града
11

Одлука о утврђивању престанка мандата одборници Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
11

Одлука о потврђивању мандата одборници Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
11

Решење о разрешењу вршиоца дужности јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
11

Решење о постављењу вршиоца дужности јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
11

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
11

Решење о разрешењу члана Савета за буџет и финансије и избору новог члана Савета

Акти градских општина Земун
12

Решење о разрешењу члана Комисије за административна и мандатна питања и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Земун
12

Решење о разрешењу члана Комисије за прописе и локалну самоуправу и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Земун
12

Решење о разрешењу члана Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Земун
12

Решење о давању сагласности ЈКП „Гроцка” на Одлуку о повећању цене услуге изношења смећа са Одлуком

Акти градских општина Гроцка
13

Решење о давању сагласности ЈКП „Гроцка” на Одлуку о повећању цена пијачних услуга са Одлуком

Акти градских општина Гроцка
14

Решење о давању сагласности ЈКП „Гроцка” на Одлуку о повећању цена погребних услуга са Одлуком

Акти градских општина Гроцка
15

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о измени Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Обреновац
21

Исправка Плана детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-путаБеоград–Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, градске општине Вождовац и Гроцка – целина 1

Исправкe