» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда

Акти Града
7

Одлука о регулисању старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права јавне својине град Београд, а којим управља Агенција за пословни простор

Акти Града
8

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине град Београд

Акти Града
8

Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима

Акти Града
9

Правилник о испитивању погодности и класификацији такси возила

Акти Града
12

Правилник о ванредном испитивању погодности такси возила

Акти Града
14

Правилник о раду ауто-такси превозника на Аеродрому „Никола Тесла” Београд

Акти Града
15

Упутство о изгледу и издавању такси исправа, ознака и ценовника

Акти Града
20

Програм контроле квалитета ваздуха у Београду у 2014. и 2015. години

Акти Града
23

Решење о именовању заменика градског јавног правобраниоца

Акти Града
23

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”

Акти Града
23

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти Града
24

Решење о економски најнижој цени по којој се ауто-такси превоз путника мора обављати на територији града Београда

Акти Града
25

Упутство за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката које реализују удружења у области заштите животне средине

Акти Града
27

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
27

Показатељ раста потрошачких цена у јануару 2014. године

Акти Града