» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о објављивању укупног броја бирача у граду Београду

Акти Града
1

Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

Акти градских општина Врачар
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о разрешењу секретарке Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о постављењу секретарке Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о разрешењу члана и чланица сталних радних тела Скупштине градске општине Врачар – 3

Акти градских општина Врачар
3

Решење о избору чланова сталних радних тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о постављењу јавног правобраниоца градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о разрешењу вршиоца дужности јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о постављењу јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке Надзорног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац о ценама пијачних услуга број: 091-V/132-2 од 23. децембра 2013. године са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
5

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о измени Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Обреновац