» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о изменама Одлуке о образовању и утврђивању подручја месних заједница на територији општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
1

Решење о утврђивању престанка функције заменика јавног правобраниоца градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
1

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Решење о избору Савета за управу и локалну самоуправу

Акти градских општина Вождовац
2

Решење о избору Савета за заштиту животне средине

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о избору Савета за младе

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о избору Савета за културу и информисање

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о избору Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о избору Савета за енергетику, саобраћај и телекомуникације

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о избору Савета за пољопривреду

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о избору Комисије за равноправност полова

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о избору Комисије за организацију и нормативна акта Скупштине

Акти градских општина Вождовац
5

Решење о избору Комисије за представке и жалбе

Акти градских општина Вождовац
5

Решење о избору Комисије за урбанизам и комунално-стамбене делатности

Акти градских општина Вождовац
5

Решење о избору Комисије за привреду, буџет и финансије

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о утврђивању престанка мандата директора ЈП „Пословни простор – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о именовању чланова Управног одбора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о именовању чланова Управног одбора Установе Спортски центар „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Установе Спортски центар „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о разрешењу директора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о именовању директора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о именовању чланова Управног одбора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Милунка Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели Поток, Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III

Акти градских општина Вождовац
10

Решење о другој измени и допуни Решења о привременом финансирању градске општине Обреновац у периоду јануар–март 2014. године

Акти градских општина Обреновац
16

Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Сурчин за 2014. годину

Акти градских општина Сурчин
16

Финансијски план градске општине Сурчин за период I-III 2014. године

Акти градских општина Сурчин
22

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
22

Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора ГО Сурчин и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин
24

Упутство о раду трезора са обрасцима

Акти градских општина Сурчин