» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о образовању мобилног тима за инклузију Рома

Акти градских општина Звездара
2

Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Звездара и општинској управи

Акти градских општина Звездара
2

Решење о разрешењу функције члана Већа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о избору члана Већа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о изменама и допунама Решења о именовању Изборне комисије градске општине Звездара – 3

Акти градских општина Звездара
3

Решење о разрешењу директорке Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
3

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
4

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
4

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга, закупа пословног простора и постављања реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп–Звездара”

Акти градских општина Звездара
4

План постављања тезги и других привремених објеката на јавним површинама у градској општини Стари град у периоду 2014–2016. година

Акти градских општина Стари град
8

Измена и допуна Плана постављања привремених објеката – киоска на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
8

Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама изабраних и постављених лица и накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
8

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Гроцка у сталном саставу

Акти градских општина Гроцка
9

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП за топлификацију градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
9

Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП за топлификацију градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
9

Решење о давању сагласности ЈП „Водовод и канализација” Гроцка на Одлуку о измени ценовника услуга са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Гроцка
10

Решење о давању сагласности ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” на Одлуку о утврђивању цене погребних услуга са Одлуком

Акти градских општина Гроцка
10

Решење о давању сагласности ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” на Одлуку о утврђивању цена пијачних услуга са Одлуком

Акти градских општина Гроцка
11

Решење о давању сагласности ЈКП „Грочански комуналац” на Одлуку о утврђивању цене услуге изношења смећа са Одлуком

Акти градских општина Гроцка
12

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о цени услуга грејања које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Лазаревац
13

Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Младеновац за период јануар–март 2014. године

Акти градских општина Младеновац