» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о измени Одлуке о радном времену занатства и трговине на територији града Београда – 1

Акти Града
1

Одлука о измени Одлуке о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији града Београда

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о употреби грба и заставе града Београда

Акти Града
3

Одлука о изради плана генералне регулације за Месну заједницу Степојевац, градска општина Лазаревац

Акти Града
3

Одлука о изради Плана детаљне регулације за Месну заједницу Врбовно, градска општина Лазаревац

Акти Града
4

Одлука о измени Одлуке о изради Плана генералне регулације за насеље Барајево, градска општина Барајево

Акти Града
4

Решење о допуни Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда

Акти Града
5

Решење о измени Решења о утврђивању цене услуга пријема и отпреме путника на аутобуским станицама на територији града Београда

Акти Града
5

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти Града
5

Показатељ смањења потрошачких цена у фебруару 2014. године

Акти Града
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Хуманитарне фондације „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
6

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
6

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
6

Решење о измени и допуни Решења о именовању председника и чланова Управног одбора „Хуманитарне фондације општине Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
6

Решење о разрешењу директора Новобеоградске културне мреже

Акти градских општина Нови Београд
7

Решење о именовању в.д. директора Новобеоградске културне мреже

Акти градских општина Нови Београд
7

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Новобеоградске културне мреже 7 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Новобеоградске културне мреже са Одлуком

Акти градских општина Нови Београд
7

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
8

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
8

Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у градској општини Раковица

Акти градских општина Раковица
14

Одлука о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета градске општине Раковица 11 Одлука о начину финансирања програма удружења из буџета градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
16

Одлука о награђивању ученика и студената из буџета градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
17

Одлука о условима за остваривање права и носиоцима права на финансијску помоћ из буџета градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
18

Одлука о начину и поступку давања у закуп пословног простора и гаража

Акти градских општина Раковица
21

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
21

Решење о измени Решења о оснивању сталних радних тела Скупштине градске општине Раковица 21

Акти градских општина Раковица
21

Решење о измени Решења о привременом финансирању градске општине Савски венац за период јануар – март 2014. године

Акти градских општина Савски венац
21

Решење о именовању заменика секретара Изборне комисије градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
22

Решење о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
22

Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
22

Решење о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
22

Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
22

Решење о разрешењу заменика председника Скупштине градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о разрешењу председника градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о престанку мандата заменика председника градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о избору председника градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о избору заменика председника градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о престанку мандата члановима Већа градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
24

Решење о избору чланова Већа градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
24

Решење о разрешењу Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
24

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
25

Решење о разрешењу председника Управног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
25

Решење о именовању председника Управног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
25

Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Сурчин за 2014. годину

Акти градских општина Сурчин
26

Финансијски план градске општине Сурчин за период I–III 2014. године

Акти градских општина Сурчин