» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о привременом финансирању градске општине Звездара за период јануар–јун 2014. године

Акти градских општина Звездара
1

Одлука о привременом финансирању градске општине Раковица за период I–VI 2014. године

Акти градских општина Раковица
6

Измена Решења о привременом финансирању градске општине Савски венац за период јануар– март 2014. године

Акти градских општина Савски венац
6

Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
10

Одлука о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Барајево 12 Одлука о оснивању Фонда за финансијску помоћ оболелима од тешких и ретких болести

Акти градских општина Барајево
13

Одлука о подизању спомен-обележја (бисте) „Капетан Драгић Горуновић” у МЗ „Глумчево брдо”

Акти градских општина Барајево
14

Решење о образовању Одбора за спровођење Одлуке о подизању и одржавању споменика, спомен-плоча и скулптуралних дела на територијиградске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
14

Решење о престанку функције директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
14

Решење о именовању в.д. директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
14

Решење о престанку мандата члана Мандатне комисије Скупштине градске општине Лазаревац– 14

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о престанку мандата члана Комисије за прописе Скупштине градске општине Лазаревац – 15

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о престанку мандата члана Комисије за представке и жалбе Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о престанку мандата члана Савета за буџет и финансије Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о престанку мандата члана Савета за комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
16

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
16

Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” уЛазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
16

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
17

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” Ваљево за 2014. годину 16Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2014. годину

Акти градских општина Лазаревац
17

Решење о давању сагласности на Програм пословања са Финансијским планом Јавног предузећа Дирекција Лазаревац за период од 1. јануара 2014. до 31. марта 2014. године

Акти градских општина Лазаревац
17

Решење о давању сагласности на Финансијски извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа Дирекција Лазаревац за период од 1. јануара 2013. до 31. децембара 2013. године

Акти градских општина Лазаревац
17

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за информисање „РадиоЛазаревац” у Лазаревцу за 2014. годину

Акти градских општина Лазаревац
18

Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације градске општине Лазаревац за 2014. годину

Акти градских општина Лазаревац
18

Решење о давању сагласности на План и Програм „Првог приградског позоришта Лазаревац” за 2014. годину са Планом привременог финансирања за период од јануара до марта 2014. године

Акти градских општина Лазаревац
18

Одлука о привременом финансирању градске општине Младеновац за период јануар–јун 2014. године

Акти градских општина Младеновац
26

Одлука о другој измени Одлуке о одржавању чистоће у градској општини Сопот

Акти градских општина Сопот
26

Решење о разрешењу члана и заменика члана Изборне комисије градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
27

Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
27

Одлука о привременом финансирању градске општине Сопот за период јануар–јун 2014. године

Акти градских општина Сопот
27

Решење о измени Решења број I-01-06-191/2012о избору чланова Савета за буџет и финансије Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
27

Решење о престанку мандата члановима Савета Месне заједнице Радиофар

Акти градских општина Сурчин