» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
3

Одлука о буџету општине Врачар за 2003. годину 959

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Земун на Изборној јединици број 10, изабраном на допунским изборима 22. децембра 2002. године

Акти градских општина Земун
7

Одлука о буџету општине Земун за 2003. годину 963

Акти градских општина Земун
9

Одлука о верификацији мандата једном одборнику у Скупштини општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
10

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Нови Београд за 2002. годину

Акти градских општина Нови Београд
12

Одлука о буџету општине Нови Београд за 2003. годину

Акти градских општина Нови Београд
16

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
16

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Палилула за 2002. годину

Акти градских општина Палилула
18

Одлука о буџету општине Палилула за 2003. годину

Акти градских општина Палилула
21

Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Скупштина општине Палилула

Акти градских општина Палилула
21

Решење о разрешењу Валеријана Кадијевића дужности заменика јавног правобраниоца општине Палилула

Акти градских општина Палилула
26

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Савски венац за 2002. годину

Акти градских општина Савски венац
27

Одлука о буџету општине Савски венац за 2003. годину

Акти градских општина Савски венац
30

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама лица која бира, именује и поставља Скупштина општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
30

Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Савски венац

Акти градских општина Савски венац
31

Одлука о буџету општине Чукарица за 2003. годину

Акти градских општина Чукарица
34

Одлука о давању сагласности на висину закупнине за пословни простор чији је корисник општина Чукарица за 2003. годину

Акти градских општина Чукарица
34

Одлука о буџету општине Барајево за 2003. годину

Акти градских општина Барајево
36

Одлука о буџету општине Гроцка за 2002. годину 992

Акти градских општина Гроцка
38

Одлука о буџету општине Гроцка за 2003. годину 994

Акти градских општина Гроцка
42

Одлука о буџету општине Лазаревац за 2003. годину

Акти градских општина Лазаревац
44

Одлука о одређивању шире заштитне зоне и појасева санитарне заштите за изворишта „Пештан” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
45

Одлука о припремању урбанистичког пројекта за изградњу пословно-стамбеног низа у насељу „Душан Петровић Шане” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
45

Одлука о припремању урбанистичког пројекта за изградњу олимпијског дечјег села на локацијама „Село” и „Магистрала” у насељеном месту Лесковац 1001

Акти градских општина Лазаревац
46

Одлука о припремању регулационог плана за изградњу олимпијског дечјег села у насељеном месту Лесковац

Акти градских општина Лазаревац
46

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Лазаревац Слободану Богуновићу

Акти градских општина Лазаревац
46

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Лазаревац Миленку Вулић евићу

Акти градских општина Лазаревац
47

Одлука о буџету општине Младеновац за 2003. годину

Акти градских општина Младеновац
50

Одлука о измени Одлуке о расписивању референдума ради изјашњавања грађана месне заједнице Село Младеновац о доношењу одлуке о самодоприносу за територију месне заједнице Село Младеновац

Акти градских општина Младеновац
50

Одлука о измени Одлуке о расписивању референдума ради изјашњавања грађана месне заједнице Велика Крсна о доношењу одлуке о самодоприносу за територију месне заједнице Велика Крсна

Акти градских општина Младеновац
50

Решење о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења општина Младеновац

Акти градских општина Младеновац
51

Одлука о буџету општине Обреновац за 2003. годину

Акти градских општина Обреновац
54

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и сталних радних тела у Скупштини општине Обреновац и о платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Обреновац
54

Одлука о приступању изради урбанистичког пројекта за изградњу фабрике сточне хране на кат. парцелама број 26 и 27 КО Звечка

Акти градских општина Обреновац
55

Одлука о приступању изради урбанистичког пројекта за изградњу фарме за тов пилића на кат. парцели број 1785/3 и делу кат. парцеле број 1785/1 КО Уровци

Акти градских општина Обреновац
55

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2002. годину

Акти градских општина Сопот
56

Одлука о буџету градске општине Сопот за 2003. годину

Акти градских општина Сопот
57

Одлука којом се утврђује да члан 12. Одлуке Скупштине града Београда о накнади за коришћење градског грађевинског земљишта није у складу са законом

Акти Града
57

Одлука којом се утврђује да члан 12. Одлуке Скупштине града Београда о накнади за коришћење градског грађевинског земљишта није у складу са законом

Акти Уставног суда Србије
58

Одлука којом се утврђује да тачка 43. Регулационог плана просторне целине Дедиње који је донела Скупштина града Београда није у сагласности са Уставом и законом

Акти Града
58

Одлука којом се утврђује да тачка 43. Регулационог плана просторне целине Дедиње који је донела Скупштина града Београда није у сагласности са Уставом и законом

Акти Уставног суда Србије
60

Одлука о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина