» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације пијаце у насељу„Медаковић”, градске општине Вождовац и Звездара

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица: Пилота Михаила Петровића, Видиковачки венац и Ибарске магистрале, градска општина Раковица

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра од Улице старца Вујадина до Улице Станислава Сремчевића, блокови Б 15, Б 22, Ц 18, Ц 22, Ц 23, Ц 24, Ц 25, Ц 26, за Блок Б 15 – између улица Гајеве, Кајмакчаланске, Старца Вујадина и Булевара краља Александра, градска општина Звездара

Акти Града
4

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци, градска општина Сурчин

Акти Града
5

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Угриновачке улице од саобраћајнице Т-6 до Булевара Михајла Пупина, градска општина Земун

Акти Града
6

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за део привредне зоне између Северне тангенте, Улице Заге Маливук, коридора планиране железничке пруге и пута Београд–Панчево, градска општина Палилула

Акти Града
8

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, градска општина Нови Београд

Акти Града
9

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана генералне регулације за насеље Барајево, градска општина Барајево

Акти Града
10

Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Гроцка за 2014. годину

Акти градских општина Гроцка
11

Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац (пречишћен текст)

Акти градских општина Обреновац
16

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
17

Пречишћен текст оснивачког акта Јавног предузећа „Хиподром Београд”

Акти јавних предузећа и других организација
19

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда

Акти јавних предузећа и других организација