» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Показатељ пада потрошачких цена у марту 2014. године

Акти Града
1

Решење о именовању чланова Мобилног тима за инклузију Рома градске општине Палилула, Београд

Акти градских општина Палилула
1

Одлука о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник градска општина Стари град

Акти градских општина Стари град
4

Одлука о регулисању старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права јавне својине град Београд, чији је корисник градска општина Стари град

Акти градских општина Стари град
5

Решење о изменама и допунама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
6

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
6

Решење о давању сагласности на План привременог финансирања ЈП „Пословни простор општине Стари град” за период I–III 2014. године

Акти градских општина Стари град
6

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Плана привременог финансирања ЈП „Пословни простор општине Стари град” за период I–III 2014. године

Акти градских општина Стари град
6

Решење о давању сагласности на План привременог финансирања ЈП „Пословни простор општине Стари град” за период I–VI 2014. године

Акти градских општина Стари град
7

Решење о давању сагласности на Програм пословања Установе културе „Пароброд” за 2014. годину

Акти градских општина Стари град
7

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Установе културе „Пароброд” за 2014. годину

Акти градских општина Стари град
7

Решење о давању сагласности на Финансијски план пословања за период I–III 2014. године Установе културе „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
7

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана пословања за период I–III 2014. године Установе културе „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
7

Решење о давању сагласности на Финансијски план пословања за период I–VI 2014. године Установе културе „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
8

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени и допуни Ценовника услуга ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” са Одлуком број 980/4 од 7. априла 2014. године

Акти градских општина Стари град
8

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени и допуни Ценовника услуга ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” са Одлуком број 1109/4 од 14. априла 2014. године

Акти градских општина Стари град
9

Решење о давању сагласности на Ценовник улазница за програме Установе културе „Пароброд” са Одлуком о ценовнику

Акти градских општина Стари град
9

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” о утврђивању цена услуга превоза преко Дунава са Одлуком

Акти градских општина Гроцка
10

Колективни уговор код послодавца Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”, Београд

Колективни уговори