» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења

Акти Града
12

Одлука о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина

Акти Града
13

Одлука о додатним облицима заштите трудница и породиља не територији града Београда

Акти Града
19

Одлука о изради Измена и допуна Генералног плана Београда 2021.

Акти Града
19

Одлука о изради Плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча”, градска општина Гроцка

Акти Града
20

Одлука о изради Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Булевару Михајла Пупина бб, градска општина Нови Београд

Акти Града
21

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”

Акти Града
22

Одлука о престанку важења Студије високих објеката Београда

Акти Града
22

Правилник о измени Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи

Акти Града
22

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење” Београд

Акти Града
23

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава” из Београда, ул. Теразије бр. 3/V

Акти Града
23

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута ЈП „Сава центар” из Београда, ул. Милентија Поповића бр. 9

Акти Града
23

Решење о давању сагласности на Одлуку о цени воде и одвођења отпадних вода Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” са Одлуком

Акти Града
24

Решења по конкурсима расписаним 28. јуна 2013. године за директоре јавних предузећа чији је оснивач град Београд (ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Инфостан”, ЈКП „Београд пут”, ЈКП „Погребне услуге”, ЈКП „Београдске електране”, ЈКП „Зеленило – -Београд”, ЈКП „Градска чистоћа”,ЈКП „Градске пијаце”, ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд”, ЈКП „Паркинг сервис”, ЈП „Градско стамбено”, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Ј.П, Јавно радиодифузно предузеће „Студио Б”, ЈУП „Урбанистички завод Београда”, ЈП „Ада Циганлија”, ЈП „Сава центар”, ЈП „Београдска тврђава”, ЈП „Хиподром Београд”, ЈВП „Београдводе” и ЈКП „Јавно осветљење”)

Акти Града
30

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града