» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 54-2024, издат 2024-05-20
величина 556.02 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда

Акти Града
5

Одлука о оснивању Службе за интерну ревизију града Београда

Акти Града
7

Одлука о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију

Акти Града
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите

Акти Града
10

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга

Акти Града
11

Одлука о престанку важења Одлуке о финансијској помоћи пензионерима Београда

Акти Града
12

Одлука о промени оснивачког акта установе културе Дирекција ФЕСТ-а

Акти Града
14

Одлука о укидању установе културе Белеф центар

Акти Града
15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о укидању Југоконцерта – установе за музичко-сценскуделатност

Акти Града
16

Решење о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда за период јануар–јун 2014. године са Програмом

Акти Града
20

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Педагошког музеја из Београда, ул. Узун Миркова бр. 14

Акти Града
20

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”,Београд

Акти Града
20

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”,Београд

Акти Града
21

Одлука о измени и допуни Ценовника услуга ЈП „Ада Циганлија” са Изменом и допуном Ценовника

Акти јавних предузећа и других организација