» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за послове одржавање хигијене (редовно чишћење и прање) заједничких делова стамбених зграда

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни ценовника услуга Јавног предузећа „Ада Циганлија”

Акти Града
2

Решење о измени Решења о максимирању цена ауто-такси превоза путника

Акти Града
2

Показатељ раста цена на мало у октобру 2004. године

Акти Града
2

Решење о избору председника општине Палилула

Акти градских општина Палилула
2

Решење о именовању заменика председника општине Палилула

Акти градских општина Палилула
2

Решење о избору чланова Општинског већа општине Палилула

Акти градских општина Палилула
3

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Палилула

Акти градских општина Палилула
3

Решење о постављењу начелника Општинске управе

Акти градских општина Палилула
3

Решење о образовању Комисије за потврђивање мандата одборника Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
3

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Раковица изабраних на изборима одржаним 19. септембра 2004. године

Акти градских општина Раковица
4

Решење о избору председника општине Раковица

Акти градских општина Раковица
4

Решење о давању сагласности на именовање заменика председника општине Раковица

Акти градских општина Раковица
4

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
5

Решење о именовању заменика председника општине Раковица

Акти градских општина Раковица
5

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Стари град у Београду

Акти градских општина Стари град
6

Решење о избору председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
6

Решење о престанку функције председника Скупштине општине Стари град

Акти градских општина Стари град
6

Решење о престанку функције потпредседника Скупштине општине Стари град

Акти градских општина Стари град
6

Решење о престанку функције секретара Скупштине општине Стари град

Акти градских општина Стари град
6

Решење о престанку функције заменика секретара Скупштине општине Стари град

Акти градских општина Стари град
7

Решење о престанку функције председнику, потпредседнику и члановима Извршног одбора Скупштине општине Стари град

Акти градских општина Стари град
7

Решење о именовању заменика председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
7

Решење о давању сагласности на именовање заменика председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
7

Решење о избору чланова Општинског већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
7

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Стари град

Акти градских општина Стари град
8

Решење о постављењу начелника општинске управе градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
8

Решење о постављењу заменика начелника општинске управе градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
8

Решење о престанку мандата одборницима Скупштине општине Стари град у Београду

Акти градских општина Стари град
8

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Барајево за 2004. годину

Акти градских општина Барајево
12

Одлука о утврђивању зона за наплату комуналних такса

Акти градских општина Барајево
13

Одлука о утврђивању комуналних делатности

Акти градских општина Барајево
13

Извештај о спроведеним изборима за савете месних заједница на територији општине Барајево, одржаним 19. септембра 2004. године

Акти градских општина Барајево
14

Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Барајево

Акти градских општина Барајево
15

Решење о избору члана Општинског већа општине Барајево

Акти градских општина Барајево
15

Решење о избору председника општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
15

Решење о давању сагласности на именовање заменика председника општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
15

Решење о избору чланова Општинског већа општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
15

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
15

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
16

Решење о именовању заменика председника општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
16

Пословник Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот