» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о распореду радног времена у Градској управи града Београда, Градском већу града Београда, Градском јавном правобранилаштву, Заштитнику грађана, Служби за буџетску инспекцију и Служби за интерну ревизију града Београда

Акти Града
2

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти Града
2

Решење о изменама Решења о висини коефицијената за утврђивање плата изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Земун и Јавном правобранилаштву градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Одлука о првој измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Нови Београд у периоду јануар–јун 2014. године

Акти градских општина Нови Београд
3

Одлука о приступању изради Стратегије културног развоја градске општине Обреновац за период 2015–2020. година

Акти градских општина Обреновац
3

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Обреновац за 2013. годину

Акти градских општина Обреновац
7

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац