» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
2

Одлука о изменама Одлуке о Градској управи града Београда

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће

Акти Града
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању

Акти Града
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина

Акти Града
7

Одлука о измени и допуни Одлуке о оглашавању на територији града Београда

Акти Града
8

Одлука о изради плана детаљне регулације Трга Славија, градске општине Врачар и Савски венац– 8

Акти Града
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча”, градска општина Гроцка

Акти Града
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд–Ниш,јужно од наплатне рампе Бубањ поток, градске општине Вождовац и Гроцка

Акти Града
9

Одлука о престанку важења Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини града Београда

Акти Града
10

Одлука о конверзији потраживања града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у основни капитал града Београда у компанији „Слобода” а.д. Чачак

Акти Града
10

План детаљне регулације дела насеља Камендин, општина Земун

Акти Града
33

Решење о проглашењу заштићеног подручја „Лесни профил Капела у Батајници”

Акти Града