» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о образовању огранка Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”

Акти Града
1

Решење о именовању заменика градског јавног правобраниоца

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Инфостан” Београд

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Београд-пут” Београд

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа „Ада Циганлија” Београд

Акти Града
2

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, Београд

Акти Града
2

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, Београд

Акти Града
3

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”

Акти Града
3

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”

Акти Града
3

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”, Београд

Акти Града
3

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”, Београд

Акти Града
3

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, Београд

Акти Града
4

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, Београд

Акти Града
4

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд

Акти Града
4

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд

Акти Града
4

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд

Акти Града
5

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд

Акти Града
5

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење”, Београд

Акти Града
5

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење”, Београд

Акти Града
5

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП

Акти Града
6

Решење о именовању вршиоца дужности директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП

Акти Града
6

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Сава центар”, Београд

Акти Града
6

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Сава центар”, Београд

Акти Града
6

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд

Акти Града
7

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд

Акти Града
7

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”, Београд

Акти Града
7

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”, Београд

Акти Града
7

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд

Акти Града
8

Решење о именовању в.д. директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд

Акти Града
8

Решење о разрешењу директора Јавног радиодифузног предузећа „Студио Б”, Београд

Акти Града
8

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног радиодифузног предузећа „Студио Б”, Београд

Акти Града
8

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Београду

Акти Града
16

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
16

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
16

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Вождовац за 2013. годину

Акти градских општина Вождовац
20

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
21

Одлука о измени и допуни Одлуке о јавном правобранилаштву градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
22

Одлука о регулисању старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права јавне својине град Београд, корисник општина Вождовац, а којим управља ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
22

Одлука о једнократном одрицању од накнада одборника у сврху санирања последица насталих поплавама

Акти градских општина Вождовац
23

Одлука о промени оснивачког акта установе Народни универзитет „Светозар Марковић”

Акти градских општина Вождовац
27

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
27

Решење о измени Решења о избору Комисије за представке и жалбе

Акти градских општина Вождовац
27

Решење о измени Решења о избору Комисије за организацију и норма тивна акта Скупштине

Акти градских општина Вождовац
27

Решење о измени Решења о избору Савета за младе

Акти градских општина Вождовац
28

Решење о измени Решења о избору Савета за заштиту животне средине

Акти градских општина Вождовац
28

Решење о измени Решења о избору Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Вождовац
28

Решење о измени Решења о избору Савета за културу и информисање

Акти градских општина Вождовац
28

Решење о измени Решења о избору Савета за пољопривреду

Акти градских општина Вождовац
29

Решење о измени и допуни Решења о избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Милунка Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели поток, Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III

Акти градских општина Вождовац
29

Одлука о првој измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Нови Београд у периоду јануар–март 2014. године

Акти градских општина Нови Београд
33

Решење о измени Решења о привременом финансирању градске општине Савски венац за период јануар–јун 2014. године

Акти градских општина Савски венац
44

Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању општине Барајево за период јануар–јун 2014. године

Акти градских општина Барајево
50

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” о утврђивању ценовника погребних радова са Одлуком

Акти градских општина Гроцка
50

Друга измена и допуна Решења о привременом финансирању градске општине Обреновац у периоду јануар–јун 2014. године

Акти градских општина Обреновац
57

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има ЈП „Пословни простор – Вождовац”

Акти јавних предузећа и других организација