» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о постављењу градског менаџера града Београда

Акти Града
1

Решење о постављењу главног архитекте града Београда

Акти Града
1

Правилник о изменама Правилника о нормативима и стандардима за обављање послова и делатности у установама у којима се остварују права из социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара град Београд

Акти Града
1

Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду од 15. новембра 2004. године до 15. марта 2005. године (у зимским условима) 1

Акти Града
3

Решење о избору чланова Комисије за потврђивање мандата одборника Скупштине општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о избору председника општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о именовању заменика председника општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о давању сагласности на Решење о именовању заменика председника општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Палилула за 2004. годину

Акти градских општина Палилула
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о општинској управи општине Палилула

Акти градских општина Палилула
10

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији и раду органа општине Палилула

Акти градских општина Палилула
10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању, надлежностима и саставу штаба за заштиту од елементарних и других већих непогода за територију општине Палилула

Акти градских општина Палилула
10

Пословник Скупштине општине Палилула

Акти градских општина Палилула
19

Решење о постављењу заменика општинске управе

Акти градских општина Палилула
19

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Стари град у Београду

Акти градских општина Стари град
19

Решење о постављењу директора Јавног предузећ а за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
20

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
20

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
20

Пословник Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
27

Одлука о потврђивању – верификацији мандата одборника Скупштине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
27

Одлука о организацији и раду органа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
34

Пословник Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
43

ивање мандата одборника Скупштине општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
43

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
43

Решење о избору председника општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
44

Решење о именовању заменика председника општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
44

Решење о давању сагласности на Решење о именовању заменика председника општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин