» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти Града
1

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Врачар за 2013. годину

Акти градских општина Врачар
16

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника/одборница у Скупштини градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Врачар
16

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама на територији градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
21

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
22

Решење о престанку мандата директора Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар”

Акти градских општина Врачар
22

Решење о престанку мандата заменика директора Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар”– 22

Акти градских општина Врачар
22

Решење о именовању вршиоца дужности директора Спортско-рекреативно образовног центра„Врачар”

Акти градских општина Врачар
23

Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
23

Решење о именовању председника Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
23

Решење о именовању члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
23

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Звездара за 2013. годину

Акти градских општина Звездара
31

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
32

Одлука о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
35

Одлука о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета градске општине Звездара опредељених за спорт

Акти градских општина Звездара
36

Одлука о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета градске општине Звездара опредељених за културу

Акти градских општина Звездара
37

Одлука о условима и критеријумима за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи појединцима и породицама са подручја градске општине Звездара (у стању социјалне потребе) средствима из буџета градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
38

Одлука о награђивању ученика из буџета градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
39

Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из средстава буџета градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
39

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
43

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о условима за остваривање права и носиоцима права на финансијску помоћ из буџета градске општине Звездара 43 Решење о измени Решења о избору чланова Већа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
43

Решење о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
44

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
45

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2014. годину

Акти градских општина Звездара
45

Ценовник услуга које Управа градске општине Звездара пружа рећим лицима

Акти градских општина Звездара
46

Одлука о другој измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Нови Београд у периоду јануар–март 2014. године

Акти градских општина Нови Београд
48

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
50

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области: активности које се односе на подстицање и развој пољопривредне делатности у области сточарства

Акти градских општина Барајево
51

Трећа измена и допуна Решења о привременом финансирању градске општине Обреновац у периоду јануар–јун 2014. године

Акти градских општина Обреновац