» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о изради плана детаљне регулације за део Блока 19, просторно-функционална целина 5,градска општина Нови Београд

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације за Авалску улицу у Железнику, градска општина Чукарица

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације за Спортски центар „Језеро” у Реснику, градска општина Раковица

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу трансфер станице са рециклажним центром, градска општина Лазаревац

Акти Града
5

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од хитне помоћи до улице Венизелосове, градске општине Савски венац, Врачар и Палилула

Акти Града
5

Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Кнез Данилове, Станоја Главаша, Далматинске и Старине Новака, градска општина Палилула

Акти Града
6

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора КЦС „Мостар” – хитна помоћ, градска општина Савски венац

Акти Града
7

Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између улица: Гоце Делчева, Палмира Тољатија, Џона Кенедија и Булевара Николе Тесле – део блока 9 А, градске општине Нови Београд и Земун

Акти Града
8

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу водовода прве висинске зоне Ø700 mm од постојећег водовода Ø700 mm на Дорћолу до постојећег водовода Ø700 mm на Зеленом венцу, градске општине Стари град и Савски венац

Акти Града
9

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег магистралног гасовода МГ – 05 до подручја ППППН „Београд наводи”, градске општине Земун, Нови Београд и Савски венац

Акти Града
9

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу гасовода и главне мерно-регулационестанице (ГМРС) „Падинска скела” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Палилула и Стари град

Акти Града
10

Одлука о изради плана детаљне регулације за реконструкцију и доградњу топловодне мреже од топлане ТО „Нови Београд” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Нови Београд и Савски венац

Акти Града
11

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 KV од планиране ТС 110/10 KV „Aутокоманда” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Вождовац и Савски венац

Акти Града
12

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја железничке станице „Макиш”, градска општина Чукарица

Акти Града
12

Одлука о изради плана детаљне регулације дела уличне мреже стамбеног комплекса „Старо насеље” у Железнику са денивелисаним прелазом преко железничке пруге, градска општина Чукарица

Акти Града
13

Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици господар Јевремовој, градска општина Стари град

Акти Града
14

Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици јужни булевар

Акти Града
15

Одлука о оснивању Основне школе „Краљица Марија” Палилула, у насељу Овча

Акти Града
15

Одлука о изменама Одлуке о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда

Акти Града
16

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду

Акти Града
18

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга

Акти Града
18

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”

Акти Града
19

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта установе културе „Дирекција ФЕСТ-а”

Акти Града
19

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач град Београд

Акти Града
19

Решење о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач град Београд

Акти Града
21

Решење о измени и допуни оснивачког акта Туристичке организације Београда

Акти Града
21

Решење о утврђивању престанка функције члану Градског већа града Београда

Акти Града
21

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”

Акти Града
21

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава” из Београда, ул. Теразије бр. 3/V

Акти Града
22

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Позоришта Атеље 212 из Београда, Светогорска бр. 21

Акти Града
22

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Позоришта „Бошко Буха” из Београда, Трг републике бр. 3

Акти Града
22

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Музеја града Београда, из Београда, ул. Змај Јовина бр. 1

Акти Града
22

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Центра за културу и образовање Раковица из Раковице, ул. Мишка Крањца бр. 7

Акти Града
22

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Центра за културу Младеновац из Младеновца, ул. Војводе Путника бр. 7

Акти Града
22

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Куће легата из Београда, ул. Кнез Михаилова бр. 46

Акти Града
23

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Центра за ликовно образовање из Београда, ул. Шуматовачка бр. 122

Акти Града
23

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Продајне галерије „Београд” из Београда, ул. Косанчићев венац бр. 19

Акти Града
23

Правилник о допуни Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи

Акти Града