» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Завода за заштиту споменика културе града Београда из Београда, ул. Калемегдан бр. 14

Акти Града
1

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана генералне регулације за Месну заједницу Степојевац, градска општина Лазаревац

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за Месну заједницу Врбовно, градска општина Лазаревац

Акти Града
4

Показатељ пада потрошачких цена у мају 2014. године

Акти Града
4

Решење о избору члана Већа градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о именовању заменика директора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
5

Решење о утврђивању престанка мандата Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
5

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни простор – Вождовац”– 5

Акти градских општина Вождовац
5

Решење о допуни Решења о избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац,Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Милунка Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели Поток, Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о другој измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Нови Београд у периоду јануар–јун 2014. године

Акти градских општина Нови Београд
10

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Нови Београд за 2013. годину

Акти градских општина Нови Београд
16

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Савски венац за 2013. годину

Акти градских општина Савски венац
50

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
60

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета градске општине Чукарица за 2013. годину 50 Решење о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
60

Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
60

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
60

Решење о именовању чланова Управног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
61

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Културне установе „Галерија 73”

Акти градских општина Чукарица
61

Решење о именовању члана Надзорног одбора Културне установе „Галерија 73”

Акти градских општина Чукарица
61

Решење о престанку мандата начелнику Управе градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
61

Решење о постављењу начелника Управе градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
61

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Араповац

Акти градских општина Лазаревац
63

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда

Акти јавних предузећа и других организација