» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

План детаљне регулације за улице Војвођанску и Сурчинску, од саобраћајнице Т-6 до аутопутскеобилазнице – I фаза, од саобраћајнице Т-6 до саобраћајнице која повезује предметни саобраћајни правац са Аеродромом „Никола Тесла”

Акти Града
13

Измене Плана места за постављање пловила на делу обале и водног простора на територији града Београда (I фаза)

Акти Града
15

Одлука о утврђивању минимума процеса рада за време штрајка запослених у предшколским установама чији је оснивач град Београд

Акти Града
15

Одлука о оснивању Основне школе „Данило Киш” Вождовац у насељу „Степа Степановић”

Акти Града
16

Одлука о измени Одлуке о мрежи предшколских установа на територији града Београда

Акти Града
22

Одлука о подизању споменика руским и српским војницима погинулим у Првом светском рату 21 Одлука о измештању споменика Димитрију Туцовићу на нови плато између Трга Славија и Улице краља Милутина

Акти Града
22

Одлука о промени оснивачког акта Установе за физичку културу Спортско-рекреативни центар„Ташмајдан” у Београду

Акти Града
24

Одлука о промени оснивачког акта Градског завода за вештачења

Акти Града
26

Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Белеф центра – установе културе у ликвидацији

Акти Града
26

Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Југоконцерта – установе за музичко-сценскуделатност у ликвидацији

Акти Града
27

Решење о давању сагласности на Статут Центра београдских фестивала

Акти Града
27

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Центра за културу и образовање Раковица из Раковице, ул. Мишка Крањца бр. 7

Акти Града
27

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Београд-пут” Београд

Акти Града
27

Решење о измени Решења о образовању Комисије за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Београд и именовању председника и чланова Комисије

Акти Града
28

Решење о измени и допуни Решења о образовању Управног и Надзорног одбора у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Акти Града
28

Решење о давању сагласности на уношење имена Београд у пословно име Друштва са ограниченом одговорношћу „Београд на води” из Београда

Акти Града
28

Решења о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд

Акти Града
29

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд

Акти Града
29

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”, Београд

Акти Града
29

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”, Београд

Акти Града
29

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину остваривања права детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда

Акти Града
30

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар”, Гроцка

Исправкe
30

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Душко Радовић”, Београд

Исправкe