» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Упутство о измени и допуни Упутства за примену мера заштите социјално угрожених домаћинстава у поступку изградње индивидуалних стамбених објеката и легализације бесправно изграђених објеката

Акти Града
2

Решење о измени и допуни Решења о највишем нивоу цена превоза путника у градском и приградском саобраћају

Акти Града
3

Решење о разрешењу председника Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о разрешењу потпредседника Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о разрешењу председника Извршног одбора Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о разрешењу потпредседника Извршног одбора Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Решење о разрешењу чланова Извршног одбора Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Решење о разрешењу секретара Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Решење о разрешењу чланова сталних радних тела Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
5

Решење о избору председника општине Врачар

Акти градских општина Врачар
5

Решење о именовању заменика председника општине Врачар

Акти градских општина Врачар
5

Решење о избору чланова Општинског већа

Акти градских општина Врачар
5

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
5

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Пословник Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
13

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Звездара

Акти градских општина Звездара
13

Одлука о избору председника општине Звездара

Акти градских општина Звездара
14

Одлука о именовању заменика председника општине Звездара

Акти градских општина Звездара
14

Одлука о измени Привременог пословника Скупштине општине Звездара

Акти градских општина Звездара
14

Одлука о избору чланова Општинског већа

Акти градских општина Звездара
14

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Звездара

Акти градских општина Звездара
14

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Звездара

Акти градских општина Звездара
15

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе општине Звездара

Акти градских општина Звездара
15

Решење о разрешењу дужности директора ЈП „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
15

Решење о именовању на дужност директора ЈП „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
15

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”, представника оснивача

Акти градских општина Звездара
15

Решење о именовању чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”, представника оснивача

Акти градских општина Звездара
16

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”, представника оснивача

Акти градских општина Звездара
16

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”, представника оснивача

Акти градских општина Звездара
16

Решење о именовању чланова Управног одбора Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
16

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
16

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца општине Звездара

Акти градских општина Звездара
17

Одлука о организацији Општинске управе општине Земун

Акти градских општина Земун
20

Решење о избору чланова Општинског већа општине Земун

Акти градских општина Земун
21

Решење о разрешењу секретара Скупштине општине Земун због истека мандата

Акти градских општина Земун
21

Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика секретара Скупштине општине Земун због истека мандата

Акти градских општина Земун
21

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Земун

Акти градских општина Земун
21

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Земун

Акти градских општина Земун
21

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе Земун

Акти градских општина Земун
21

Решење о избору чланова Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Земун
22

Решење о избору чланова Комисије за прописе

Акти градских општина Земун
22

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
22

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
23

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
23

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
23

Решење о разрешењу јавног правобраниоца општине Земун

Акти градских општина Земун
23

Решење о именовању јавног правобраниоца општине Земун

Акти градских општина Земун
23

Решење о разрешењу главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
23

Решење о именовању главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
24

Решење о разрешењу директора Јавног предузећ а „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
24

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
24

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Земун Андрији Младеновићу због подношења оставке

Акти градских општина Земун
24

Решење о давању сагласности на одлуке о износима цена услуга изношења смећа и делатности грејања

Акти градских општина Гроцка
24

Пословник о раду Општинског већа општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац