» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
1

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Палилула за 2013. годину

Акти градских општина Палилула
14

Одлука о образовању општинске Комисије за процену штете од елементарних непогода на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
14

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
15

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета градске општине Стари град за 2013. годину

Акти градских општина Стари град
23

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
23

Одлука о изменама и допунама Одлуке о употреби грба и заставе градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
24

Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
24

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
24

Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
24

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
25

Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
25

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
25

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Гроцка за 2013. годину

Акти градских општина Гроцка
34

Решење о разрешењу заменика председника Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
35

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
35

Решење о разрешењу секретара Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
35

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
35

Решење о престанку функције председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
35

Решење о престанку функције заменика председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
35

Решење о престанку мандата Општинског већа градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
36

Решење о избору председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
36

Решење о избору заменика председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
36

Решење о избору чланова Општинског већа градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
36

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Гроцка у сталном саставу

Акти градских општина Гроцка
37

Решење о измени Решења о избору чланова Мандатне комисије ГО Гроцка

Акти градских општина Гроцка
37

Решење о измени Решења о избору члана Административне комисије ГО Гроцка

Акти градских општина Гроцка
38

Решење о образовању Комисије за израду стратешког плана развоја градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
38

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Пијаце и зеленило” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
38

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Грочански комуналац”

Акти градских општина Гроцка
38

Решење о давању сагласности на Одлуку ЈКП „Грочански комуналац” о утврђивању цене услуга изношења смећа са Одлуком

Акти градских општина Гроцка
39

Решење о постављењу начелника Управе градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
39

Решење о постављењу заменика начелника Управе градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка