» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о трећој измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Нови Београд у периоду јануар–јун 2014. године

Акти градских општина Нови Београд
5

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
5

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
5

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
5

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
6

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Раковица за 2013. годину

Акти градских општина Раковица
15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
16

Одлука о подршци пријави пројекта „Innovative social care in Belgrade border municipalities” за финансирање из фондова Европске уније

Акти градских општина Раковица
16

Одлука о несачињавању финансијског извештаја за статусну промену ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
17

Одлука о несачињавању финансијског извештаја за статусну промену ЈП „Спортски центар Раковица” 17 Решење о престанку функције председника градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
17

Решење о престанку функције заменика председника градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
17

Решење о престанку функције члановима Већа градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
18

Решење о избору председника градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
18

Решење о избору заменика председника градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
18

Решење о избору чланова Већа градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
18

Решење о измени Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
18

Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
19

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
19

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
20

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Спортски центар Раковица” 19 Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Спортски центар Раковица” 20 Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
20

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица” – 20

Акти градских општина Раковица
20

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
20

Решење о давању сагласности на Финансијски извештај ЈП „Пословни центар – Раковица” за 2013. годину

Акти градских општина Раковица
21

Решење о давању сагласности на Финансијски извештај ЈП „Спотски центар Раковица” за 2013. годину

Акти градских општина Раковица
21

Решење о давању сагласности на Одлуку НО ЈП „Пословни центар – Раковица” о статусној промени припајања ЈП „Спортски центар Раковица” Јавном предузећу „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
21

Решење о давању сагласности на Одлуку НО ЈП „Спортски центар Раковица” о статусној промени припајања Јавног предузећа „Спортски центар Раковица” Јавном предузећу „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
21

Решење о давању сагласности на текст уговора о припајању Јавног предузећа „Спортски центар Раковица” Јавном предузећу „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
21

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица” број 1958/VIII од 10. априла 2014. године

Акти градских општина Раковица
22

Четврта измена и допуна Решења о привременом финансирању градске општине Обреновац у периоду јануар–јун 2014. године

Акти градских општина Обреновац
27

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Сурчин за 2013. годину

Акти градских општина Сурчин
35

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Сурчин у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин
36

Решење о прихватању молбе за разрешење чланова Савета Месне заједнице Сурчин

Акти градских општина Сурчин
36

Решење о прихватању молбе за разрешење чланова Савета Месне заједнице Радиофар

Акти градских општина Сурчин
36

Констатација о престанку мандата Савету Месне заједнице Радиофар

Акти градских општина Сурчин
36

Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Радиофар

Акти градских општина Сурчин
36

Закључак о неангажовању екстерне ревизије за обављање ревизије Завршног рачуна буџета градске општине Сурчин за 2013. годину

Акти градских општина Сурчин
37

Закључак о усвајању Извештаја о раду Управе градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин