» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 54-2024, издат 2024-05-20
величина 556.02 Kb
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Генералног плана Београда 2021.

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блокове између улица: Коче Капетана, Његошеве, Курсулине и Макензијеве, градска општина Врачар

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча”, градска општина Гроцка

Акти Града
4

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину комплекса станице за снабдевање горивом у Булевару Михајла Пупина бб, градска општина Нови Београд

Акти Града
5

Одлука о изменама Пословника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
5

Одлука о буџету градске општине Врачар за 2014. годину

Акти градских општина Врачар
5

Одлука о престанку мандата одборници Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
15

Одлука о потврђивању мандата одборници Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
16

Одлука о буџету градске општине Звездара за 2014. годину

Акти градских општина Звездара
21

Одлука о додели едукативног материјала за подстицање раног развоја новорођене деце средствима из буџета градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
22

Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе прибављања техничке документације за пројекте из области здравства

Акти градских општина Звездара
22

Решење о давању сагласности на План и Програм рада Установе културе „Вук Караџић” за 2015. годину

Акти градских општина Звездара
22

Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Одлуке о ценама услуга, закупа пословног простора и постављања реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
22

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама основних комуналних услуга испоруке воде и изношења смећа са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
24

Одлука о завршном (консолидованом) рачуну буџета градске општине Сопот за 2013. годину

Акти градских општина Сопот
30

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Сопот”, Сопот

Акти градских општина Сопот