» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
1

Одлука о буџету градске општине Нови Београд за 2014. годину

Акти градских општина Нови Београд
7

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Нови Београд и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Нови Београд
8

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
8

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
8

Решење о избору члана Већа градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
8

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
9

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
9

Одлука о буџету градске општине Палилула за 2014. годину

Акти градских општина Палилула
20

Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Палилула

Акти градских општина Палилула
23

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
23

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
24

Одлука о буџету градске општине Раковица за 2014. годину

Акти градских општина Раковица
31

Одлука о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде

Акти градских општина Раковица
33

Одлука о једнократном одрицању од накнада одборника у сврху санирања последица насталих поплавама

Акти градских општина Раковица
33

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
33

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања ЈП „Пословни центар – Раковица” за 2014. годину

Акти градских општина Раковица
33

Одлука о додели награда градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
34

Одлука о проглашењу ванредне ситуације на делу подручја градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац