» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о буџету градске општине Чукарица за 2014. годину

Акти градских општина Чукарица
9

Одлука о измени Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета ГО Чукарица за 2014. и 2015. годину

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о разрешењу секретара Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о именовању секретара Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о разрешењу директора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о разрешењу директора Културне установе „Галерија 73”

Акти градских општина Чукарица
11

Решење о именовању вршиоца дужности директора Културне установе „Галерија 73”

Акти градских општина Чукарица
11

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
11

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
11

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
11

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
12

Одлука о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
13

Одлука о субвенцији ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
13

Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању Фонда за финансијску помоћ оболелима од тешких и ретких болести

Акти градских општина Барајево
14

Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
15

Решење о допуни Решења о избору чланова сталних радних тела Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
15

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
16

Решење о престанку функције в.д. директора установе Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
16

Решење о именовању директора установе Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
16

Одлука о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета ГО Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Одлука о избору пројеката невладних организација који се финансирају из буџета ГО Барајево у области активности које се односе на подстицање и развој пољопривредне делатности у области сточарства

Акти градских општина Барајево
17

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
18

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
18

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Младеновац за 2013. годину

Акти градских општина Младеновац
21

Одлука о буџету градске општине Младеновац за 2014. годину

Акти градских општина Младеновац
29

Одлука о држању домаћих животиња на територији градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац