» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
1

Одлука о буџету градске општине Вождовац за 2014. годину

Акти градских општина Вождовац
5

Решење о разрешењу в.д. директора Установе Народни универзитет „Светозар Марковић”

Акти градских општина Вождовац
5

Решење о именовању в.д. директора Установе Народни универзитет „Светозар Марковић”

Акти градских општина Вождовац
5

Решење о именовању Управног одбора Установе Народни универзитет „Светозар Марковић”

Акти градских општина Вождовац
5

Решење о именовању Надзорног одбора Установе Народни универзитет „Светозар Марковић”

Акти градских општина Вождовац
5

Решење о давању сагласности на Програм пословања Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Савски венац пре истека времена на које су изабрани

Акти градских општина Савски венац
6

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
6

Одлука о буџету градске општине Савски венац за 2014. годину

Акти градских општина Савски венац
20

Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Савски венац

Акти градских општина Савски венац
21

Решење о утврђивању престанка функције председника Скупштине градске општине Савски венац 21 Решење о избору председника Скупштине градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
22

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Лазаревац за 2013. годину

Акти градских општина Лазаревац
37

Одлука о буџету градске општине Лазаревац за 2014. годину

Акти градских општина Лазаревац
48

Решење о разрешењу председника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
49

Решење о избору председника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
49

Решење о разрешењу члана Већа градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
49

Решење о избору члана Већа градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
49

Решење о утврђивању назива улице у Месној заједници „Шопић”

Акти градских општина Лазаревац
49

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Дирекција Лазаревац за период 1. јануар 2014 – 30. јун 2014. године

Акти градских општина Лазаревац
49

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2014. годину

Акти градских општина Лазаревац
50

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидростистема Стубо-ровни „Колубара” Ваљево за 2014. годину

Акти градских општина Лазаревац
50

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
50

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
51

Одлука о буџету градске општине Обреновац за 2014. годину

Акти градских општина Обреновац
58

Одлука о ослобађању плаћања закупнине за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
59

Одлука о стављању ван снаге појединих одлука Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
59

Одлука о другој измени Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац