» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине града Београда

Акти Града
2

Решење о избору председника Скупштине града Београда

Акти Града
3

Решење о избору заменика председника Скупштине града Београда

Акти Града
3

Решење о разрешењу дужности секретара Скупштине града Београда

Акти Града
3

Решење о разрешењу дужности заменика секретара Скупштине града Београда

Акти Града
3

Решење о постављењу секретара Скупштине града Београда

Акти Града
3

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине града Београда

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Решење о именовању заменика градоначелника града Београда са Решењем о именовању заменика градоначелника града Београда

Акти Града
4

Решење о избору чланова Градског већа

Акти Града
4

Решење о постављењу начелника Градске управе

Акти Града
4

Решење о постављењу заменика начелника Градске управе

Акти Града
4

Решење о образовању Комисије за припрему Пословника Скупштине града Београда

Акти Града
5

Решење о избору председника општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
5

Решење о именовању заменика председника општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
5

Решење о избору чланова Општинског већа Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
5

Решење о постављењу начелника Општинске управе градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
5

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе градске општине Нови Београд – 5

Акти градских општина Нови Београд
6

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
6

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
6

Решење о избору председника и чланова Комисије за кадровска и административна питања Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
6

Решење о разрешењу директора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
6

Решење о именовању директора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
7

Решење о разрешењу директора ЈП Спортски и пословни центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
7

Решење о именовању директора ЈП Спортски и пословни центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
7

Пословник о измени Пословника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
7

Решење о образовању Комисије за потврђивање мандата одборницима Скупштине општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
7

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Чукарица изабраних на изборима одржаним 19. септембра 2004. године

Акти градских општина Чукарица
8

Решење о избору председника општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
8

Решење о именовању заменика председника општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
8

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
9

Решење о избору чланова Општинског већа општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
9

Решење о постављењу начелника Општинске управе градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
9

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
9

Решење о разрешењу директора културне установе Галерија ’73

Акти градских општина Чукарица
9

Решење о постављењу вршиоца дужности директора културне установе Галерија ’73

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – ЈП”

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – ЈП”

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о образовању Верификационе комисије

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
11

Решење о избору председника градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
12

Одлука о организацији и раду органа градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
18

Пословник Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
27

Одлука о организацији и раду органа градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
33

Одлука о организацији Општинске управе општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
37

Одлука о начину организације и привременом уступању послова из делокруга Општинске управе Сурчин

Акти градских општина Сурчин
37

Привремени пословник Скупштине општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
46

Решење о избору чланова Општинског већа општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
46

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
46

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
46

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
46

Решење о избору чланова Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Сурчин
46

Решење о избору чланова Комисије за прописе

Акти градских општина Сурчин
47

Ценовник карата за појединачну вожњу, месечних и полумесечних маркица за запослене, месечних маркица за повлашћене категорије путника за вожњу возилима ГСП „Београд” (ИТС-а) и доплатних карата

Акти јавних комуналних предузећа
48

Одлука о накнадама за превоз путника и пртљага возилима СП „Ласта” – Београд, ПО „Ласта”, чија возила саобраћају на градским и приградским линијама на подручју града Београда, за путнике са појединач ним и претплатним картама

Акти јавних комуналних предузећа