» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти Града
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део Блока 19, просторно-функционална целина 5, градска општина Нови Београд

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица Гоце Делчева, Палмира Тољатија, Џона Кенедија и Булевара Николе Тесле – део Блока 9 А, градске општине Нови Београд и Земун

Акти Града
3

Показатељ пада потрошачких цена у јулу 2014. године

Акти Града
3

Правилник о коришћењу службених возила градске општине Стари град и потрошњи горива – 3

Акти градских општина Стари град
6

Одлука о додели јавних признања општине Барајево

Акти градских општина Барајево
7

Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
8

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
8

Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
8

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени и допуни Ценовника основних комуналних производа и услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
9

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о изузимању на одређено време од примене дела Ценовника осталих услуга комуналне инфраструктуре са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
10

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац