» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација

Акти градских општина Барајево
2

Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији градске општине Барајево расписаних за 12. октобар 2014. године

Акти градских општина Барајево
7

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница на територији градске општине Барајево, расписаних за 12. октобар 2014. године

Акти градских општина Барајево
9

Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница на територији градске општине Барајево који су расписани за 12. октобар 2014. године

Акти градских општина Барајево
40

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
40

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
40

Решење о разрешењу члана Већа градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
40

Решење о избору члана Већа градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
40

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Младеновац за 2014. годину

Акти градских општина Младеновац
49

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
49

Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
50

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац”

Акти градских општина Младеновац
51

Одлука о спровођењу новог јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
52

Одлука о измени Одлуке о Управи градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
53

Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин
54

Одлука о усвајању извештаја о активностима Штаба за ванредне ситуације градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин