» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
2

Одлука о допунама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од постојеће ТС 110/35 kV „Топлана – Нови Београд” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Нови Београд и Савски венац

Акти Града
4

Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације за реконструкцију и доградњу топловодне мреже од топлане ТО „Нови Београд” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Нови Београд и Савски венац

Акти Града
4

Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од планиране ТС 110/10 kV „Ауто команда” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Вождовац и Савски венац

Акти Града
4

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег магистралног гасовода МГ-05 до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Земун, Нови Београд и Савски венац

Акти Града
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу гасовода од главне мерно-регулационе станице (ГМРС) „Падинска скела” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Палилула и Стари град

Акти Града
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације подручја железничке станице „Макиш”, ГО Чукарица

Акти Града
6

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу водовода прве висинске зоне Ø700 mm од постојећег водовода 700 mm на Дорћолу до постојећег водовода Ø700 mm на Зеленом венцу, градске општине Стари град и Савски венац

Акти Града
6

Одлука о допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора КЦС „Мостар” – Хитна помоћ, градска општина Савски венац

Акти Града
7

Одлука о допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до Улице Венизелосове, градске општине Савски венац, Врачар и Палилула

Акти Града
7

Одлука о допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације дела уличне мреже стамбеног комплекса „Старо насеље” у Железнику са денивелисаним прелазом преко железничке пруге, ГО Чукарица

Акти Града
7

Решење о додели назива Улице Коче Поповића на територији градске општине Савски венац

Акти Града
7

Решење о промени назива дела Кумодрашке улице у Булевар Пека Дапчевића на територији градске општине Вождовац

Акти Града
8

Решења о разрешењу директора и в.д. директора у јавним предузећима чији је оснивач град Београд („Београдски водовод и канализација”, „Београдпут”, „Погребне услуге”,„Београдске електране”, „Градска чистоћа” , „Зеленило – Београд”, „Градске пијаце”, ГСП „Београд”, „Паркинг сервис”, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда”, Јавно радиодифузно предузеће „Студио Б”, „Ада Циганлија”, „Сава центар”, „Београдска тврђава”, „Београдводе” и „Јавно осветљење”)

Акти Града
11

Решења по конкурсима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач град Београд, расписаним 27. јуна 2014. године („Београдски водовод и канализација”, „Београд-пут”, „Погребнеуслуге”, „Београдске електране”, „Зеленило – Београд”, „Градска чистоћа” , „Градске пијаце”, ГСП „Београд”, „Паркинг сервис”, „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда”, Јавно радиодифузно предузеће „Студио Б”, „Ада Циганлија”, „Сава центар”, „Београдска тврђава”, „Београдводе” и „Јавно осветљење”)

Акти Града
15

Решења о разрешењу директора и в.д. директора у појединим установама чији је оснивач град Београд (Атеље 212, Позориште лутака „Пинокио”, Позориште на Теразијама, Југословенско драмско позориште, Позориште „Бошко Буха”, Завод за заштиту споменика културе града Београда, Историјски архив Београда, Мало позориште „Душко Радовић”, Позориште „Пуж”, Позориште „Звездара театар”, Битеф театар, Омладинско позориште „Дадов”, Центар за културу Лазаревац, Центар за културу Младеновац, Центар за културу и образовање Раковица, Кућа легата, Музеј Николе Тесле, Београдско драмско позориште, Продајна галерија „Београд”, Дечји културни центар Београд и Дирекција ФЕСТ-а)

Акти Града
18

Решења о именовању директора и в.д. директора у појединим установама чији је оснивач град Београд (Атеље 212, Позориште лутака „Пинокио”, Позориште на Теразијама, Југословенско драмско позориште, Позориште „Бошко Буха”, Завод за заштиту споменика културе града Београда, Историјски архив Београда, Мало позориште „Душко Радовић”, Позориште „Пуж”, Позориште „Звездара театар”, Битеф театар, Омладинско позориште „Дадов”, Центар за културу Лазаревац, Центар за културу Младеновац, Центар за културу и образовање Раковица, Кућа легата, Музеј Николе Тесле, Београдско драмско позориште, Продајна галерија „Београд”, Дечји културни центар Београд и Центра београдских фестивала)

Акти Града
22

Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”

Акти Града
22

Решење о неприхватању предлога за именовање директора „Урбанистичког завода Београда” Јавног урбанистичког предузећа

Акти Града
22

Решење о измени Решења Скупштине града Београда број 020-59/14-С од 28. маја 2014. године

Акти Града