» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о промени оснивачког акта установе Градског центра за физичку културу из Београда – 1

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију

Акти Града
3

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београд-пут” – 3

Акти Града
3

Измена и допуна Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2014. годину

Акти Града
3

Решење о проглашењу заштите природног добра „Винова лоза у Земуну”

Акти Града
5

Решење о проглашењу заштите природног добра „Храст у Улици Мије Ковачевића” у Београду

Акти Града
7

Решење о престанку заштите заштићеног природног добра „Два стабла кримске липе” на Андрићевом тргу у Београду

Акти Града
8

Решење о престанку заштите заштићеног природног добра „Лалино дрво” у Улици пуковника Бацића број 7 у Београду

Акти Града
8

Решење о давању сагласности на Статут Градског завода за вештачење

Акти Града
8

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Центра београдских фестивала из Београда

Акти Града
8

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Позоришта „Бошко Буха” из Београда, Трг републике бр. 3

Акти Града
9

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Туристичке организације Београда

Акти Града
9

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Ветеринарске установе „Ветерина Београд”

Акти Града
9

Решење о одређивању представника Града Београда за Скупштину Привредног друштва „Велетржница – Београд” д.о.о

Акти Града
9

Решење о измени Решења Скупштине града Београда број 3-811/14-С од 22. јула 2014. године

Акти Града
10

Решење о давању сагласности на покретање поступка спровођења статусне промене припајања Привредног друштва „Језеро” д.о.о. Београд Јавном предузећу „Ада Циганлија”

Акти Града
10

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти Града
21

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора КЦС „Мостар” – Хитна помоћ, градска општина Савски венац

Акти Града
21

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за реконструкцију и доградњу топловодне мреже од топлане ТО „Нови Београд” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Нови Београд и Савски венац

Акти Града
22

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела уличне мреже стамбеног комплекса „Старо насеље” у Железнику са денивелисаним прелазом преко железничке пруге, ГО Чукарица – 22

Акти Града
23

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Кнез Данилове, Станоја Главаша, Далматинске и Старине Новака, градска општина Палилула

Акти Града
24

Показатељ пада потрошачких цена у августу 2014. године

Акти Града
24

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Карађорђе”, Београд

Исправкe