» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти Града
1

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације за изградњу трансфер станице са рециклажним центром, градска општина Лазаревац

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације за Спортски центар „Језеро” у Реснику, градска општина Раковица

Акти Града
4

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици господар Јевремовој, градска општина Стари град

Акти Града
5

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици јужни булевар, градска општина Врачар

Акти Града
6

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о утврђивању престанка функције заменика заштитника грађана градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о избору заменика заштитника грађана градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о допуни Решења о избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац Ауто-команда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Милунка Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели поток, Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III

Акти градских општина Вождовац
7

Одлука о установљењу награде „Полицајац године” и „Ватрогасац године”

Акти градских општина Врачар
8

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањимаодборника/одборница у Скупштини градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Врачар
8

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар

Акти градских општина Врачар
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању критеријума и поступка за одобравање финанасијске помоћи из буџета

Акти градских општина Врачар
10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о награђивању ученика и студената из буџета градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
10

Одлука о укидању установе Народни универзитет „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
11

Решење о утврђивању престанка функције члану и чланици Већа градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
11

Решење о избору члана и чланице Већа градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
11

Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар”

Акти градских општина Врачар
12

Решење о именовању директора Спортскорекреативно образовног центра „Врачар”

Акти градских општина Врачар
12

Решење о именовању заменика директора Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар”

Акти градских општина Врачар
12

Одлука о измени Одлуке о пружању правне помоћи

Акти градских општина Звездара
12

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа градске општине Земун

Акти градских општина Земун
13

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Земун

Акти градских општина Земун
13

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
13

Одлука о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета градске општине Нови Београд опредељених за спорт

Акти градских општина Нови Београд
14

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Нови Београд и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Нови Београд
14

Решење о престанку мандата члану Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор”– општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
14

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
15

Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о постављењу јавног правобраниоца градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
15

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о расписивању избора за чланове савета месних заједница

Акти градских општина Барајево
16

Решење о разрешењу члана Општинског већа градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
16

Решење о избору члана Општинског већа градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
16

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
16

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
16

Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
17

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
17

Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
17

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
17

Одлука о промени Статута градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
17

Одлука о првој измени Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Одлука о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Топловод”, Обреновац да у грејној сезони 2014/2015. године настави одржавање машинског дела кућних грејних инсталација које се налазе у топлотним подстаницама, односно предајним станицама

Акти градских општина Обреновац
18

Решење о разрешењу председника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Решење о избору председника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Решење о престанку функције заменика председника градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о избору заменика председника градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о престанку функције члана Већа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о разрешењу чланова Већа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о избору чланова Већа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац