» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 54-2024, издат 2024-05-20
величина 556.02 Kb
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
2

Решење о измени и допуни Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
2

Одлука о награђивању ученика из буџета градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
2

Одлука о условима и критеријумима за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи појединцима и породицама у стању социјалне потребе са подручја градске општине Палилула средствима из буџета градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о држању домаћих животиња на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
4

Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
4

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2014. годину

Акти градских општина Палилула
14

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
14

Одлука о давању сагласности на употребу имена градске општине Савски венац у пословном имену Клуба спорта и рекреације „Топчидер”

Акти градских општина Савски венац
15

Правилник о привременом ослобађању уговорене обавезе плаћања закупнине за пословне просторе на којима је носилац права својине Град Београд, чији је корисник градска општина Савски венац, а којим управља Јавно предузеће „Пословни простор Савски венац”

Акти градских општина Савски венац
15

Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
16

Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
16

Решење о избору заменика члана Изборне комисије градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
16

Решење о избору заменика члана Изборне комисије градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
16

Одлука о ребалансу буџета градске општине Стари град за 2014. годину

Акти градских општина Стари град
23

Одлука о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник градска општина Стари град

Акти градских општина Стари град
26

Одлука о финансирању активности корисника средстава буџета градске општине Стари град у 2014. и 2015. години

Акти градских општина Стари град
27

Одлука о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора

Акти градских општина Стари град
29

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета

Акти градских општина Стари град
29

Решење о давању сагласности ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” на Решење о одређивању висине закупнине пословног простора са решењем

Акти градских општина Стари град
30

Решење о давању сагласности ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” на Одлуку о измени и допуни ценовника са одлуком

Акти градских општина Стари град