» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о образовању Комисије за избор 215 талентованих средњошколаца и студената и именовању чланова Комисије

Акти Града
1

Решење о оверавању обрасца ПП ОД при исплати зарада у јавним предузећима чији је оснивач град Београд

Акти Града
1

Показатељ раста цена на мало у новембру 2004. године

Акти Града
2

Пословник о раду Општинског већа општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о давању сагласности на Одлуку о износима цена комуналних услуга у делатности сахрањивања и одржавања гробља

Акти градских општина Гроцка
4

Одлука о Општинском већу општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте

Акти градских општина Младеновац
6

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за информисање „Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
7

Пословник Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
16

Решење о разрешењу Светлане Марковић функције јавног правобраниоца општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
16

Решење о именовању Зоре Антонијевић за јавног правобраниоца општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
16

Решење о избору председника општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
16

Решење о давању сагласности за именовање заменика председника општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
16

Решење о именовању заменика председника општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о избору чланова Општинског већа општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о давању сагласности за ангажовање и коришћење услуга општинског менаџера у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о постављењу и ангажовању општинског менаџера у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Решење о утврђивању престанка мандата три одборника Скупштине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Решење о потврђивању мандата за три нова одборника Скупштине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Решење о допуни Решења о избору чланова Општинског већа општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа за информисање „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Фонда за екологију општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
19

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Обреновац за 2004. годину

Акти градских општина Обреновац
24

Одлука о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа градске општине и о платама и накнадама изабраних, именованих, постављених и запослених лица у органима и службама општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
27

Допуна Пословника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
27

Упутство за примену Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 30/02, 7/03, 10/03, 18/03, 30/03 и 14/04) за подручје општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
27

Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Барајево за 2004. годину

Исправкe