» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о успостављању сарадње између Града Београда (Република Србија) и Града Минска (Република Белорусија)

Акти Града
1

Одлука о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда

Акти Града
5

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за Авалску улицу у Железнику, градска општина Чукарица

Акти Града
6

Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду од 15. новембра 2014. године до 15. марта 2015. године (у зимским условима)

Акти Града
7

Одлука о поништавању Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Спортски центар Раковица” и огласа о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
7

Решење о измени Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
7

Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
8

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Спортски центар – Раковица” – 8

Акти градских општина Раковица
8

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Спортски центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
8

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
9

Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
9

Одлука о понављању огласа о јавном конкурсу за именовање директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
11

Решење о допуни Решења о избору чланова сталних радних тела Скупштине општине Барајево 10 Решење о именовању в.д. директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
11

Решење о давању сагласности на Предлог правилника о раду Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
11

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
11

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
11

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Павле Савић”, Београд

Исправкe
11

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Медицинске школе „Надежда Петровић”, Земун

Исправкe