» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци града Београда из Београда, ул. Кнез Михаилова бр. 56

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Музеја града Београда из Београда, ул. Змај Јовина бр. 1

Акти Града
1

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег магистралног гасовода МГ-05 до подручја ППППН „Београд на води” са прикључком до БИП-а, градске општине Земун, Нови Београд и Савски венац

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу гасовода од главне мерно-регулационе станице (ГМРС) „Падинска скела” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Палилула, Стари град и Савски венац

Акти Града
4

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до Улице Венизелосове, градске општине Савски венац, Врачар и Палилула

Акти Града
5

Решење о измени и допуни Решења о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији града Београда – пешачке зоне

Акти Града
5

Решење о измени Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
6

Одлука о организацији Управе градске општине Младеновац (пречишћен текст)

Акти градских општина Младеновац
12

Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац (пречишћен текст)

Акти градских општина Обреновац
19

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Милена Павловић Барили”, Београд

Исправкe
19

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Љубомир Аћимовић”, Обреновац

Исправкe
19

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Змај Јова Јовановић”, Београд

Исправкe