» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Стратегија за увођење и равој финансијског управљања и контроле у Граду Београду

Акти Града
10

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
10

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
10

Одлука о Градском правобранилаштву града Београда

Акти Града
14

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Београда

Акти Града
20

Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења

Акти Града
26

Одлука о измени Одлуке о одређивању зона на територији Града Београда

Акти Града
26

Одлука о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Акти Града
27

Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица: Маглајске, Љутице Богдана, Шекспирове и Јездићеве, градска општина Савски венац

Акти Града
27

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за саобраћајни потез УМП-а од саобаћајнице Т-6 до Панчевачког моста, деоница одУлице Тошин бунар до чвора Аутокоманда

Акти Града
28

Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока између улица: Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске, градска општина Савски венац

Акти Града
29

Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела уличне мреже стамбеног комплекса „Старо насеље” у Железнику са денивелисаним прелазом преко железничке пруге, ГО Чукарица – 29

Акти Града
29

Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу водовода прве висинске зоне Ø700 mm – Ø500 mm од постојећег водовода Ø700 mm на Дорћолу до постојећег водовода Ø400 mm у Улици Вука Караџића, градска општина Стари град

Акти Града
29

Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до Улице Венизелосове, градске општине Савски венац, Врачар и Палилула

Акти Града
30

Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора КЦС „Мостар” – Хитна помоћ, градска општина Савски венац 30 Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београд–пут”

Акти Града
31

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”

Акти Града
31

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у основни капитал Града Београда у компанији „Симпо” а.д. Врање и повезаним Привредним друштвима „Кондива” д.о.о. Бујановац и „Simpo line” d.o.o. Врање

Акти Града
32

Одлука о усвајању почетног ликвидационог извештаја „Југоконцерт” – Установа за музичко-сценску делатност у ликвидацији

Акти Града
45

Правила Београдског фестивала документарног и краткометражног филма

Акти Града
47

Решење о додели назива мосту преко Дунава на позицији Земун–Борча у оквиру саобраћајнице Северна тангента

Акти Града
47

Решење о давању сагласности на Статут Установе за физичку културу Спортско-рекреативни центар „Ташмајдан”

Акти Града
48

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Ветеринарске установе „Ветерина Београд”

Акти Града
48

Решења о разрешењу в.д. директора у појединим установама чији је оснивач Град Београд (Библиотека „Димитрије Туцовић”, Библиотека „Милутин Бојић”, Библиотека „Влада Аксентијевић” Обреновац, Педагошки музеј, Центар за културу Сопот, Центар за ликовно образовање и Центар за културу Гроцка)

Акти Града
49

Решења о именовању директора и в.д. директора у појединим установама чији је оснивач град Београд (Библиотека „Димитрије Туцовић”, Библиотека „Милутин Бојић”, Библиотека „Влада Аксентијевић” Обреновац, Педагошки музеј, Центар за културу Сопот, Центар за ликовно образовање и Центар за културу Гроцка)

Акти Града
50

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда

Акти Града
60

Показатељ повећања потрошачких цена у септембру 2014. године

Акти Града