» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини града Београда изабраним на изборима одржаним 19. септембра 2004. године

Акти Града
1

Одлука о Градској управи

Акти Града
12

Пословник Скупштине града Београда

Акти Града
22

Решење о верификацији мандата одборницима Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
23

Привремени пословник о раду Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
32

Решење о избору председника општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
32

Решење о именовању заменика председника општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
32

Решење о давању сагласности на Решење о именовању заменика председника општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
32

Решење о избору чланова Општинског већа општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
32

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
32

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
33

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине општине Вождовац и постављењу заменика начелника Општинске управе општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
33

Решење о постављењу директора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
33

Решење о разрешењу заменика директора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
33

Решење о постављењу заменика директора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
33

Решење о разрешењу и постављењу директора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
34

Решење о постављењу заменика директора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
34

Решење о разрешењу потпредседника Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
34

Решење о разрешењу председника Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
34

Решење о разрешењу потпредседника Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
34

Решење о разрешењу председника Извршног одбора Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
34

Решење о разрешењу потпредседника Извршног одбора Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
35

Решење о разрешењу чланова Извршног одбора Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
35

Решење о разрешењу секретара Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
35

Решење о разрешењу директора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
35

Решење о разрешењу заменика директора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
35

Одлука о допуни Одлуке о организацији, саставу и надлежностима сталних радних тела Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
36

Одлука о Општинској управи

Акти градских општина Врачар
41

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Врачар за 2004. годину

Акти градских општина Врачар
42

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар

Акти градских општина Врачар
42

Решење о избору чланова сталних радних тела Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
43

Решење о разрешењу уредника „Врачарског гласника”

Акти градских општина Врачар
43

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и раду органа општине Стари град

Акти градских општина Стари град
44

Одлука о Јавном правобранилаштву општине Стари град

Акти градских општина Стари град
45

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Стари град
46

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
47

Решење о избору председника општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
47

Решење о именовању заменика председника општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
47

Решење о давању сагласности на именовање заменика председника општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
47

Решење о избору чланова Општинског већа општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
47

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
48

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
48

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
48

Решење о постављењу грађанског браниоца – омбудсмана општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
48

Одлука о грађанском браниоцу – омбудсману општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
50

Решење о именовању заменика председника општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
50

Решење о давању сагласности за именовање заменика председника општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
50

Решење о избору чланова Општинског већа општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
50

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
50

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
50

Решење о избору чланова Савета за буџет и финансије

Акти градских општина Лазаревац
51

Решење о избору чланова Савета за стамбенокомуналне делатности и заштиту животне средине

Акти градских општина Лазаревац
51

Решење о избору чланова Комисије за прописе

Акти градских општина Лазаревац
51

Решење о избору чланова Комисије за кадровска, административна питања и радне односе

Акти градских општина Лазаревац
51

Решење о избору чланова Мандатно-имунитетске комисије

Акти градских општина Лазаревац
52

Решење о избору чланова Комисије за представке и жалбе

Акти градских општина Лазаревац
52

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
52

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
52

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
52

Одлука о Општинском већу општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац