» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о образовању Савета за права детета града Београда

Акти Града
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
2

Одлука о ребалансу буџета градске општине Стари град за 2014. годину

Акти градских општина Стари град
8

Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансирању активности корисника средстава буџета градске општине Стари град у 2014. и 2015. години 8 Решење о изменама и допунама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
8

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
8

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Чукарица за 2014. годину

Акти градских општина Чукарица
15

Одлука о измени Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета ГО Чукарица за 2014. и 2015. годину

Акти градских општина Чукарица
16

Одлука о додели награде општине Чукарица „Матија Бан” за 2014. годину

Акти градских општина Чукарица
16

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
17

Одлука о ребалансу буџета градске општине Лазаревац за 2014. годину

Акти градских општина Лазаревац
27

Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
29

Одлука о измени Одлуке о задужењу градске општине Лазаревац за реализацију капиталних инвестиционих пројеката

Акти градских општина Лазаревац
29

Решење о давању сагласности на употребу имена градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
29

Решење о давању сагласности на Прве измене Програма пословања Јавног предузећа Дирекција Лазаревац за период од 1. јануара 2014. до 31. децембра 2014. године

Акти градских општина Лазаревац
30

Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2014. годину

Акти градских општина Лазаревац
30

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Ценовника број 9033/2 од 6. децембра 2013. године са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
31

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама за паркирање на општим јавним паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
32

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама за паркирање на посебним јавним паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
34

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени и допуни Ценовника осталих комуналних услуга са Одлуком 34

Акти градских општина Обреновац