» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о проглашењу Његове Екселенције господина Ли Кећианга, премијера Народне Републике Кине, за почасног грађанина Београда

Акти Града
1

Одлука о студентским стипендијама

Акти Града
3

Одлука о накнади за вршење одборничке дужности и другим правима и примањима одборника Скупштине града Београда

Акти Града
3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда

Акти Града
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима

Акти Града
5

Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу дела објеката остружничког канализационог система – постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Остружница” са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница, градска општина Чукарица

Акти Града
6

Одлука о изради Плана детаљне регулације Првомајске улице у Земуну, градска општина Земун – 6

Акти Града
7

Одлука о изради Плана детаљне регулације за алтернативни приступ санитарној депонији Винча, градске општине Палилула и Гроцка

Акти Града
7

Одлука о изради Плана детаљне регулације за Нову кумодрашку улицу од Устаничке улице до Дарвинове улице, градска општина Вождовац

Акти Града
8

Одлука о подизању споменика Исидори Секулић 8 План детаљне регулације за део аутопутске и железничке обилазнице око Београда (аутопутска деоница Бубањ поток – Винча – Панчево, железничка деоница Бели поток – Винча – Панчево), са друмско-железничким мостом преко Дунава, градске општине Вождовац и Гроцка

Акти Града
44

Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда

Акти Града
45

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Београд-пут” Београд

Акти Града
45

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја афричке уметности – Збирка Веде и др Здравка Печара

Акти Града
45

Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја афричке уметности – Збирка Веде и др Здравка Печара

Акти Града
45

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја града Београда

Акти Града
46

Решење о именовању директора Музеја града Београда

Акти Града
46

Решење о давању сагласности на Одлуку о цени воде и одвођења отпадних вода Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” са Одлуком

Акти Града