» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Правилник о условима и начину спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки

Акти Града
3

Решење о измени Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда, Градском већу града Београда, Градском јавном правобранилаштву, Заштитнику грађана, Служби за буџетску инспекцију и Служби за интерну ревизију града Београда

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Одлуку о трошковима искључења и поновног прикључења на систем даљинског грејања ЈКП „Београдске електране” са Одлуком

Акти Града
4

Правилник о измени Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Београду

Акти Града
4

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о ребалансу буџета градске општине Вождовац за 2014. годину

Акти градских општина Вождовац
9

Одлука о установљењу јавних признања градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
10

Одлука о једнократном одрицању од накнада за рад одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
10

Одлука о начину, мерилима и критеријумима за финансирање спортских програма и пројеката из буџета градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
12

Одлука о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
15

Одлука о финансирању потреба и интереса младих на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
17

Одлука о изменама Одлуке о Управи градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
17

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о давању сагласности на Статут установе Народни универзитет „Светозар Марковић” са Статутом

Акти градских општина Вождовац
25

Решење о измени и допуни Решења о избору савета месних заједниц Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Милунка Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели поток, Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III

Акти градских општина Вождовац
25

Закључак о исправци Решења о избору Савета за младе

Акти градских општина Вождовац
25

Одлука о првом ребалансу буџета градске општине Земун за 2014. годину

Акти градских општина Земун
31

Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Земун

Акти градских општина Земун
31

Одлука о Правобранилаштву градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
34

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2014. годину

Акти градских општина Савски венац
49

Одлука о ребалансу буџета градске општине Гроцка за 2014. годину

Акти градских општина Гроцка
55

Одлука о спровођењу новог јавног конкурса за именовање директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” 54 Решење о образовању Комисије за именовање директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
55

Решење о измени Решења о образовању Комисије за утврђивање назива улица и тргова на територији градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
55

Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
56

Решење о именовању директора ЈКП „Грочански комуналац”

Акти градских општина Гроцка
56

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
56

Решење о давању сагласности на Измену програма пословања ЈП Дирекције за изградњу општине Гроцка за 2014. годину – ребаланс IV са финансијским показатељима

Акти градских општина Гроцка
56

Решење о давању сагласности на Анекс II Плана и програма пословања ЈП за топлификацију градске општине Гроцка за 2014. годину

Акти градских општина Гроцка
57

Решење о давању сагласности на Анекс III Плана и програма пословања ЈКП „Грочански комуналац” за 2014. годину

Акти градских општина Гроцка
57

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других послова од општег интереса за грађане градске општине Сурчин број I-01-06-54/2013 од 22.марта 2013. године (пречишћен текст)

Акти градских општина Сурчин
58

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области информисања број I-01-06-57/2013 од 22.марта 2013. године (пречишћен текст)

Акти градских општина Сурчин
58

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
58

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута Јавног предузећа за обављање послова из области информисања

Акти градских општина Сурчин